ویژه

طرح حرفه‌ای + پشتیبانی با اولویت بالاتر
مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

حرفه‌ای

طرح استاندارد + ویژگی‌های حرفه‌ای‌تر
مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

استاندارد

طرح پایه + فضای ذخیره‌سازی بیش‌تر
مناسب برای تیم‌ها و کسب‌و‌کارها

آزمایشی

مناسب برای افراد، تیم‌های کوچک،
استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای نوپا